SportsTalk Live - SportsTalk Live: What's the plan for the White Sox?

SportsTalk Live: What's the plan for the White Sox?
SportsTalk Live: What's the plan for the White Sox?

More Video

Today's Poll

Blackhawks vs. Blues -- who wins?