SportsTalk Live - SportsTalk: Northwestern unveils all-white uniforms

SportsTalk: Northwestern unveils all-white uniforms
SportsTalk: Northwestern unveils all-white uniforms

More Video

Today's Poll

Should Bears fans boo Lovie Smith this Sunday?