SportsTalk Live - SportsTalk Live: SI cover jinx for the Blackhawks?

SportsTalk Live: SI cover jinx for the Blackhawks?
SportsTalk Live: SI cover jinx for the Blackhawks?

More Video

Today's Poll

How far will the Bulls go this season?