SportsTalk Live - SportsTalk Live: Make any sense for Rose to return?

SportsTalk Live: Make any sense for Rose to return?
SportsTalk Live: Make any sense for Rose to return?

More Video

Today's Poll

What do the Blackhawks have to do to score more goals?