Shoeless Joe

2m

"If you build it, he will come..."